Podílové vlastnictví letadel

Podílové vlastnictví letadel

Zavolejte nám: tel: 775 365 320

Pravidla podílového vlastnictví

Výhoda podílového vlastnictví je, že vlastníte pouze část letadla a hradíte pouze část nákladů spojených s provozem letadla, ale výhody máte téměř jako jediný majitel. Létáte za nákladové ceny a máte k dispozici svoje letadlo.

Jaká letadla jsou v nabídce?

V nabídce pro podílové vlastnictví máme letadla, která již mají svého majitel a jsou v provozu v ČR a kde majitel nabízí část svého podílu k prodeji.

A pak letadla, pro které se aktuálně hledají noví majitelé, aby se mohla zakoupit ve chvíli, kdy se najde celkový počet majitelů. Tyto letadla jsou pak objednána jako nová nebo zakoupena jako použitá.

Můžete si tedy vybrat podle svých možností nákup podílu buď na zcela novém letadle nebo použitém.

Jaký podíl si mohu na letadle koupit?

V přehledu letadel je uvedeno u každého letadla, jak velký podíl je na letadle ještě k dispozici a stanovena minimální část podílu, která lze zakoupit. Pokud je tedy u letadla stanoven minimální podíl například 1/5 a je k dispozici ještě 3 volné podíly po 1/5 můžete se rozhodnout zakoupit jeden nebo všechny 3.

Jak právně získám podíl na letadle?

Po podepsání smlouvy o koupi letadla a úhradě ceny podílu se stanete majitelem letadla zapsaným v rejstříku letadel na Úřadě pro civilní letectví nebo LAA.

Jste fyzickým majitelem podílu tohoto konkrétního letadla, a to buď jako privátní osoba nebo jako firma. Tento podíl si zavedete do majetku firmy jako aktiva. U plátců DPH lze nárokovat vrácení DPH u fyzických osob toto nelze.

Kolik dnů a hodin budu mít letadlo k dispozici

Na letadle je k dispozici pro podílníky samozřejmě 365 dnů za rok a kapacita řádově 500 letových hodin ročně. Z toho je potřeba rezervovat řádově 30 – 60 dnů na pravidelné údržby v závislosti na tom, jak často bude letadlo létat a jaký je jeho technický stav.

Počet provozních dnů je tedy řádově 300 dnů ročně. Kdy je letadlo opravdu k dispozici pro rezervaci. Každý majitel má podle svého podílu garantovaný počet dnů a počet letových hodin, které může využít. Tedy například v případě podílu 1/3 řádově 100 dnů a 166 letových hodin.

PodílPočet dnůPočet letových hodin
1/560 dnů100 hodin
1/475 dnů125 hodin
1/3100 dnů166 hodin
1/2150 dnů250 hodin

Mohu svoje hodiny komukoliv prodat?

Ano. Podílník může prodat svoje hodiny komukoliv.

Podmínka je, že pilot (ten kdo bude hodiny čerpat a s letadlem létat) bude mít řádné přeškolení na dané letadlo.

Jak funguje rezervace letadel?

Máte přístup do online kalendáře letadla a plánujete si svoje lety podle svých potřeb a do maximálního počtu dnů a hodin, podle výše podílu. Platí základní pravidlo, kdo dříve rezervaci provede, ten má letadlo zarezervované. Rezervace v delším časovém předstihu pak nejsou problém. 

Toto bude na základě našich zkušeností fungovat v 98% případech.

Další možnosti pravidel rezervací jsou detailněji popsány ve smlouvě o podílovém vlastnictví mezi majiteli.

Kolik stojí provoz letadla a co obsahuje?

Fixní roční náklady na provoz letadla

Tyto náklady jsou nezávislé na počtu nalétaných hodin a jsou hrazeny podílníky podle jejich podílu.

Částečně se platí ročně (například pojištění, aktualizace, roční prohlídka) a částečně měsíčně (hangárování, provoz letadla, CAMO). 

Tyto náklady jsou zejména:

 1. Nájem hangárovacího místa
 2. Pojištění letadla
 3. Roční aktualizace databáze
 4. Roční prohlídka letadla (ARC)
 5. Organizace pro řízení údržby – CAMO
 6. Náklady na provozovatele letadla

Tyto náklady se hradí, tak jak postupně vznikají v průběhu roku.

Náklady na letovou hodinu

Vznikají s každou nalétanou hodinou a hradí je měsíčně ten, kdo s letadlem letěl. Tyto úhrady se zasílají na společný účet letadla.

 1. Pravidelné náklady na servis (50 h a 100 h revize)
 2. Náklady na amortizaci motoru. To jsou náklady, které vznikají tím, že většina motorů je potřeba vyměnit po 2 000 hodinách nebo po 12 letech a tímto příspěvkem se podílí každý podílník na následnou generální opravu motoru.

Náklady na jednotlivá letadla jsou uvedeny v nabídce letadel.

Jak funguje rozhodování o letadle?

Jste majitel letadla a podílíte se na rozhodování o letadle a o jeho využití.

Podílníci se rozhodují váhou svých podílů o:

 • Investicích do vylepšeních letadla
 • Prodeji svých podílů (nezávisle na přání ostatních společníků, jen musí stejnou nabídku učinit nejdříve podílníkům)
 • Způsobu využití letadla (případné pronájmy 3. osobám, komerční provoz letadla, apod.)
 • Změně dodavatelů (servisní organizace, CAMO, apod.)

Podílníci rozhodují všichni jednomyslně:

 • Změny ve smlouvě o podílovém vlastnictví
 • O případné změně lokality provozu letadla
 • Prodeji letadla jako celku

Podílníci automaticky akceptují požadavek na:

 • Uhrazení nákladů s uvedením letadla do provozu v co nejkratším čase.

Všechna tato pravidla provozu jsou definována ve smlouvě mezi podílníky letadla. Jsou zde definována práva a povinnosti všech stran. V případě potřeby učinit změny těchto dohod nebo rozhodnutí ohledně provozu letadla a způsobu využívání, rozhodují o tomto podílníci hlasováním s váhou hlasu podle svého podílu.

Svůj podíl můžete kdykoliv prodat

Svůj podíl můžete kdykoliv v průběhu prodat jinému zájemci. Podmínka je nabídnout tento podíl za stejnou cenu nejprve ostatním podílníkům. Budoucí nový majitel musí před koupi letadla přistoupit na podmínky smlouvy o podílovém vlastnictví s ostatními majiteli.

Co když bude docházet k rozporům mezi podílníky?

Když si představujete vlastnit letadlo s jinými majiteli, tak vás asi automaticky napadne, zda to bude bez problémů fungovat. Zda nebude docházet k rozporům mezi podílníky o způsobu využití letadla nebo úhradě nákladů spojených s provozem. 

Tyto obavy se ale v praxi nenaplňují, a to z mnoha důvodů.

Prvním je, že letectví přitahuje zejména pohodové lidi, kteří žijí v realitě, mají většinou už určité zkušenosti s provozem letadla a reálná očekávání. Podílové vlastnictví vnímají jako rozumný a efektivní způsob, jak vlastnit letadlo. 

Dále také proto, že na začátku jsou definovány pravidla podílového vlastnictví letadla, což většinou dva kamarádi, co si koupí letadlo napůl, takto v počátku neudělají a problém nastává, až když se ukáže, že oba měli  od začátku zcela jiné představy ohledně partnerství.

Už tedy samotné přistoupení k podmínkám podílového vlastnictví je zárukou toho, že podílníci ví, co od programu mohou očekávat a že s ním takto dlouhodobě souhlasí. 

Smlouva o podílovém vlastnictví

Na základě mnoha zkušeností  s provozem letadel jsme nastavili férové pravidla pro všechny podílníky.

Smlouva obsahuje rozumná pravidla, aby nevznikaly komplikace mezi podílníky. 

Způsob ukončení podílového vlastnictví

Je na dohodě podílníku při vstupu do programu, zda se na začátku domluví pro nějakou variantu ukončení podílového vlastnictví například po 3 letech nebo zda bude smlouva uzavřena na neurčito.

Doporučený způsob ukončení smlouvy je:

Po 3 letech se podílníci rozhodnou, zda chtějí v programu pokračovat. Varianta je prodej celého letadla a příjmy z prodeje se rozdělí podle podílů a stejným způsobem se vypořádá i rezervní fond.

Další varianta je, že někteří podílníci budou chtít dále pokračovat a jiní ne, a dojde k vykoupení podílů těch, kteří v programu nebudou chtít dále pokračovat.

Jednoduchý způsob, jak létat s vlastním moderním letadlem

Jako jediný majitel nikdy nevyužijete ani 30% kapacity svého letadla, ale hradíte 100% všech nákladů. Rozumné je tedy, najít pohodové kolegy, piloty, se kterými se o náklady podělíte

Máte dotaz? Rádi odpovíme...

Zeptat se